Actief leren

Samenwerkend leren, zelfstandige werkvormen en het model van expliciete directe instructie is de basis in een passend pedagogisch klimaat.

We kiezen in onze school voor het inzetten op coöperatief leren.  Hiertoe wordt de klas ingedeeld in kleine heterogene groepen.  Leerlingen in deze coöperatieve leergroepen worden geacht met elkaar te discussiëren en te argumenteren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie te geven, elkaar te overhoren en elkaars zwakke kanten aan de te vullen.

  • Dit heeft op de eerste plaats een positieve invloed op de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen
  • Op de 2de plaats wordt in de huidige opvattingen over onderwijs een belangrijke plaats toegekend aan actief leren, de ontwikkeling van de denkvermogens van de leerlingen, het oplossen van problemen, de integratie en toepassing van kennis en een actief mondeling taalgebruik.
  • Op de 3de plaats kan via coöperatieve leergroepen beter worden omgegaan met de individuele verschillen tussen de leerlingen in de klas.
  • Op de 4de plaats laat onderzoek zien dat leerlingen met leerachterstanden het op scholen met coöperatief ingerichte leergroepen beter doen dan vergelijkbare leerlingen in traditionele scholen met speciale onderwijsprogramma’s.
  • Op de 5de plaats wordt vanuit recente opvattingen over leren als een actief doelgericht cumulatief en constructief proces onderstreept dat leren evenzeer bepaald wordt door sociale als door cognitieve factoren.

Ook goede leerlingen presteren meer als ze samenwerken.  Ze leren nieuwe leerstrategieën door de leerstof bij te brengen aan de andere leerlingen, doordat ze gedwongen worden de leerstof in een ander perspectief te zien en opnieuw te doordenken.