CLB

Wat is een CLB?

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties een beroep kunnen doen voor hulp, informatie of begeleiding.

 

 

In het CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Zij werken samen in een team om bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen.
Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen.
Het CLB kan de leerlingen begeleiden op 4 domeinen:
het leren en studeren (tips naar ouders,…)
de schoolloopbaan (vb. vragen rond studiekeuze, studierichtingen,…)
de preventieve gezondheidszorg (vb. vacciniaties, medische onderzoeken,…)
de sociaal-emotionele-ontwikkeling (vb. voelt mijn kind zich goed in zijn vel,…)

Welk CLB is er op onze school?

Het CLB op onze school is het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Dit CLB behoort tot het net van stedelijk en gemeentelijk onderwijs en onderwijs van VGC zelf.
Dit CLB heeft haar hoofdzetel te Brussel -Technologiestraat 1 1082 St.Agatha-Berchem – 02/482.05.72 – http://clb.vgc.be

Het CLB-team van deze school bestaat uit volgende mensen:

Els Claeskens (psychopedagogisch consulente): 0475/73 89 16 – els.claeskens@clbvgc.be

Tim Ruysen (maatschappelijk werker): 0479/90 46 06 tim.ruysen@clbvgc.be

Heidelinde Allemon (arts): 0490/49.39.34 –  heidelinde.allemon@clbvgc.be

Jelle Richard (verpleegkundige): 0499/58 28 76 – danielle.richard@clbvgc.be

Joke Nowé (verpleegkundige): 0476/38 17 64 – joke.nowe@clbvgc.be