Differentiatie

In de Kameleon werken alle leerkrachten met een 4-sporenbeleid om vlot te differentiëren in de klas. De leerlingen werken in hun eigen tempo en leren hun niveau inschatten.  Welk spoor de leerling volgt, is variabel per leerinhoud.  De doelstelling van de les wordt aan het begin van de les duidelijk kenbaar gemaakt aan de leerlingen.

Om te kunnen differentiëren is het van belang dat instructies zeer effectief gegeven worden.

  • Spoor 1: Volgen klassikale instructie en krijgen verlengde instructie. De basisoefeningen zijn voor de leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof.
  • Spoor 2: Volgen klassikale instructie en gaat nadien zelfstandig aan het werk of peer-tutoring.(ze maken basisoefeningen)
  • Spoor 3: Minimale instructie en ze maken zelfstandig de oefeningen.(enkele basisoefeningen en moeilijkere oefeningen, verdieping).
  • Spoor 4: Leerlingen met een individueel curriculum. Dat kan zowel curriculumdifferentiatie zijn naar boven toe als naar beneden.

Het 4-sporenbeleid zorgt ervoor dat leerlingen samen werken, samen leren.  Ze nemen zelf hun leerproces in handen, leren keuzes maken in een veilig klasklimaat, ondersteund door de leerkracht. Op die manier stijgt het welbevinden en de betrokkenheid en wordt er rekening gehouden met elke leerling. We willen rekening houden met de maximale ontplooiing en de hulpvraag van ieder kind.