Inschrijvingen

Inschrijvingen tijdens het schooljaar:

Iedere dag tijdens de schooluren.
Na de schooluren op afspraak.

Directeur: Siegrid Vrijsen
T: 016/616480

Inschrijvingsbeleid schooljaar 2019-2020:

Als je kind van het geboortejaar 2017 is, dan moet je deze inschrijvingsprocedure volgen:

1. Voorrangsperiode: broers en zussen van reeds op school ingeschreven kinderen en kinderen van personeel kunnen inschrijven op de schooldagen tussen 20 september en 20 oktober 2018. Wie niet ingeschreven is, verliest zijn voorrang en moet wachten tot de eerste schooldag van maart 2019.

2. De inschrijfperiode voor de kinderen die geen gebruik maken van de voorrangsregel, start op de eerste schooldag van maart 2019 om 9.00u. Wanneer de capaciteit wordt bereikt, kan de inschrijving niet worden gerealiseerd en wordt er een reservelijst aangemaakt conform de chronologische volgorde van inschrijvingen.


Capaciteit:

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald:
– De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 152 kleuters – nog 37 vrije plaatsen.
– De capaciteit voor het niveau lager onderwijs: 216 leerlingen – nog 55 vrije plaatsen.

Infoavonden in de kleuterschool, telkens om 18.30u:

– Dinsdag 29 januari 2019
– Dinsdag 2 april 2019
– Dinsdag 28 mei 2019
– Dinsdag 27 augustus 2019
– Dinsdag 22 oktober 2019

Openklasdag, telkens van 9.00u-10.00u:

Wilt jouw peuter een kijkje komen nemen in de klas en kennismaken met de juf en haar werking, dan kan dit op volgende momenten:

-Woensdag 30 januari 2019
-Woensdag 27 februari 2019
-Woensdag 3 april 2019
-Woensdag 29 mei 2019
-Woensdag 23 oktober 2019

locatie:
Sint-Jansstraat 87
3118 Werchter

Indien je graag langskomt op een ander moment, kan je de directie contacteren op het mailadres directie@schoolwerchter.be