Kunstkuur in de lagere school.

Voor de domeinen drama en muziek werken we gedurende de schooljaren 2020 – 2023 wekelijks samen met twee vakleerkrachten uit het kunstonderwijs op donderdag. 

De vakleerkrachten brengen stelselmatig hun expertise op vlak van drama en muziek over op de klasleerkrachten. Ze vertrekken vanuit de doelen en geven nog extra input en lesideeën.  De klasleerkracht op haar/zijn beurt verrijkt het lesgeven van de vakleerkracht op gebied van organisatie, pedagogie en didactiek.  De klasleerkrachten en kunstkuur-experten staan samen voor de klas.

Vakleerkracht muziek = Katya Gilissen 

Vakleerkracht drama = Cathy Vanderstappen