Leesbevordering

Om goede lezers te vormen, is het van groot belang dat leesplezier nooit veraf is. Kinderen moeten lezen associëren met iets aangenaams.

In eerste instantie moet er voldoende tijd vrijgemaakt worden voor leesmomenten. Daarom plannen we dagelijks voldoende leestijd.  We stimuleren een leesmoment met rust en structuur voor de kinderen.

In iedere klas (van kleuterklas tot 6de leerjaar) hebben we een aantrekkelijke en gevarieerde boekenhoek. Prentenboeken, informatieve boeken, kookboeken, wetenschappelijk boeken, stripverhalen, tijdschriften, zoekboeken, vertelschort, kamishibai,…

Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers.  Tijdens de leeslessen wordt de techniek van het lezen verbonden met leesbegrip en leesbeleving.

Lezen is leuk, ontspannend of interessant als de verwerking van wat je gelezen hebt alle ruimte krijgt die ervoor nodig is.

Praten over leeservaringen geeft leerlingen de gelegenheid de inhoud van het verhaal of gedicht te verwerken en er betekenis aan te geven. Dezelfde teksten worden door verschillende lezers vaak heel verschillend beleefd en geïnterpreteerd. Dat maakt het zo boeiend om over leeservaringen te praten. Leerlingen ontdekken zo ook dat boeken een persoonlijke betekenis voor henzelf en voor anderen kunnen hebben.

Leerlingen leren andere boeken kennen wanneer ze met elkaar en met de leerkracht over boeken praten. Ze worden op nieuwe ideeën gebracht.

We willen als school een ruim aanbod van leesbevorderende activiteiten aanbieden.  Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: voorleesweek, jeugdboekenmaand, stripkoffers in de bovenbouw, gedichtenweek, creatieve boekbesprekingen, auteurslezingen, toneelvoorstellingen, kinderjury,…

Samen met de klas gaan we op bezoek in de bib van Rotselaar wat voor veel leerlingen een boeiende ervaring is.  Hoe lukt het me om informatie en materialen op te zoeken en terug te vinden in de bib? Zoeken in de catalogus, zoeken in de bakken en rekken, interpreteren van de symbolen, wat heeft de bib te bieden?,…

Er zijn 2 boekenjuffen op school.  Deze vrijwilligers komen o.a. lekker voorlezen bij de kleuters, gedichtendoosjes uitdelen, nieuwe boeken voorstellen, helpen in de leeshoek,…

Op de speelplaats van de lagere school staat een groene boekenruilkast.  Deze is onderverdeeld in 3 verdiepingen: bovenaan lectuur voor de ouders, in het midden de kinderen- en jeugdafdeling en onderaan boekjes voor de kleuters.  Kom zeker eens ruilen in de kast.