Lesuren

maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
lesuren speeltijden
08.25u tot 10.05u 10.05u tot 10.20u
10.20u tot 12.00u 12.00 tot 13.15u
13.15u tot 14.05u 14.05u tot 14.20u
14.20u tot 15.10u  

 

woensdag
lesuren speeltijden
08.25u tot 10.05u 10.05u tot 10.20u
10.20u tot 12.00u  

Er is een kwartier opvang voor en na de schooluren, door de leerkrachten.
Stekelbees verzorgt de voor- en naschoolse opvang.