Meerdaagse uitstappen

Als school willen wij aan de totale ontwikkeling van het kind werken.

Daarom organiseren we per graad meerdaagse uitstappen verspreid over de kleuter- en lagere school.

Via deze uitstappen willen we de leerstof koppelen aan de realiteit en de leerlingen onderdompelen in het ervaringsgericht onderwijs.  De verandering van leeromgeving zorgt voor een hele nieuwe inbreng. De focus ligt op het leren met handen/hoofd en hart en dit op alle leerdomeinen.

Bovendien leren leerlingen loskomen van de thuissituatie, waardoor ze hun zelfstandigheid gaan trainen. De leerkracht krijgt de kans om de leerlingen buiten de schoolomgeving te leren kennen en een totaalbeeld van het kind te vormen.

Elke meerdaagse uitstap wordt geïntegreerd in het aanbod en sluit aan bij de lessen die in de klas gegeven werden.

3de kleuterklas 1 overnachting Op school
1ste graad 2 overnachtingen Boerderijklassen (Wortel)
2de graad 2 overnachtingen Plattelandsklassen (Burg-Reuland)
3de graad 2 overnachtingen Ruimteklassen (Transinne)