Ouderraad

VOORZITTER: Annick De Blauwe  0477/561440
SECRETARIS: Eva Janssens
PENNINGMEESTER: Kobe Geets

    dagelijks.bestuur@ovwerchter.be

Welkom op onze volgende vergaderingen steeds om 20.00u:

    • Woensdag 22/09/2020 

 

De ouderraad heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin zijn ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school.

 

De ouderraad:

-vormt een aanspreekpunt voor de ouders.

-onderhoudt contacten met de directie en schoolraad.

-vertegenwoordigt de ouders in contacten met de school, de schoolraad en het schoolbestuur.

-wekt de belangstelling voor de ouders bij de school.

-steunt de school bij de vervulling van haar taak.

-geeft advies aan de schooldirectie.

-organiseert activiteiten op school.

 

De algemene vergadering wordt 4 maal per jaar georganiseerd.