Kangoeroeklas

Zoals het in onze schoolvisie al duidelijk wordt omschreven, bieden wij onderwijs op het tempo van ELK kind. Daarom hebben snellerende kinderen ook nood aan uitdagingen.

Bij het organiseren van onze kangoeroeklas houden we 3 doelstellingen voor ogen:

  • Contact met ontwikkelingsgelijken
  • Studievaardigheden optimaliseren
  • Werkhouding verhogen

In samenspraak met de leerkrachten, zorgcoördinator en directie wordt bekeken welke hoogbegaafde leerlingen worden toegelaten tot de kangoeroeklas.

Juf Ineke en juf Greet verzorgen iedere woensdagvoormiddag de lessen in de plusklas.

2 maal per jaar, samen met het gewone rapport krijgen deze leerlingen een plusrapport.

Differentiatie naar boven alleen is voor hoogbegaafde leerlingen nog ontoereikend, waardoor ze deels op hun leerhonger blijven zitten. De uitbouw van een kangoeroeklas is voor deze leerlingen dan ook een noodzaak. Het biedt de hoogbegaafde leerling de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten, waarmee vragen, zorgen en interesses gedeeld kunnen worden. In de kangoeroeklas wordt gewerkt aan werkhouding zoals het planmatig leren werken, structuur leren aanbrengen, doorzetten, omgaan met frustraties en zo meer. Tot slot is het van groot belang dat de plusklas de studiehouding en bijhorende vaardigheden optimaliseert.

Tijdens deze lessen zal er extra ingezet worden op de 3 onderste niveaus in de taxonomie van Bloom.

Omdat het kind wekelijks klasextern in de kangoeroeklas werkt, moet het de gemiste doelen in de klas met minimale instructie, zelfstandig kunnen bereiken of reeds bereikt hebben.