Schoolbib

We hebben op school een schoolbibliotheek met diverse actuele, passende en kwaliteitsvolle boeken. Dit kadert binnen ons beleid van de leesmotivatie en het vrij (kwartier)lezen. Op deze manier willen we de kinderen extra motiveren en stimuleren om graag, meer en goed te lezen. 

Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. En kinderen die beter lezen, gaan beter leren. 

Het aanbod van de diverse collecties is zeer toegankelijk voor alle leerlingen en leerkrachten zodat iedereen “goesting” krijgt om boeken te gaan lezen. De schoolbib is een gezellige plek waar iedereen zin krijgt om te lezen. 

We evalueren en actualiseren de schoolbib bovendien regelmatig met boeken die een klasgroep interessant vindt.