Sociale Vaardigheden

Als team hebben we ervoor gekozen om proactief te werken met sociale vaardigheden en gedrag met als doel alle kinderen positief vaardiger te maken in de omgang en communicatie met elkaar. Het bevordert de totale ontwikkeling van de kinderen, verhoogt hun welbevinden en creëert meer gelijke onderwijskansen. Het draagt ook bij tot het functioneren van de kinderen in de schoolse en de maatschappelijke context. 

Voor de kinderen maken we gebruik van de methode “Onze klas, ons team” en ‘Cas en Lisa’ samen met ons speelplaatsbeleid en het verbindend schoolklimaat. Een warm en sterk schoolklimaat staat centraal in onze visie, alsook in de methode. We willen van onze school een plek maken waar kinderen zich goed kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en vertrouwen hebben in zichzelf en anderen. Door in te zetten op positieve groepsvorming willen we bovendien pesten voorkomen en stoppen. 

De focus bij het werken met de methodehandleiding en het ontwikkelen van de sociale vaardigheden ligt dus op …: 

– Het zorgen voor een veilige klas- en schoolomgeving 

– Het ontwikkelen van een gezonde groepsdynamiek 

– Het creëren van oefenkansen om een gezonde emotionele ontwikkeling te stimuleren en om sociale vaardigheden te leren 

– De basishouding van de leerkracht die zorgt voor een kwaliteitsvolle interactie tussen de zichzelf en de leerlingen en de leerlingen onderling 

In de school en in de klas wordt er zo geïntegreerd aan de doelen (eindtermen) van sociale vaardigheden gewerkt. We stimuleren de sociale cognitie van alle leerlingen. Op basis van kennis en ervaringen die de kinderen opdoen in de klas verwerven ze gaandeweg sociale inzichten, vaardigheden en de bereidheid om sociaal aangepast gedrag te vertonen. 

Als laatste passen we bij het werken aan de sociale vaardigheden de verschillende fasen van het zorgcontinuüm toe. Binnen de brede basiszorg doen we veel preventieve en gerichte acties om de kinderen te stimuleren in hun sociale competenties, welbevinden, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Maar indien nodig schakelen we over naar verhoogde zorg (fase 1) of een verdere uitbreiding van de zorg (fase 2).

Indien u meer informatie wenst over de werking binnen de brede basiszorg of verhoogde zorg, kan de school hierover altijd gecontacteerd worden.