Visie

Kameleonvisie

De Kameleon is een dynamisch dier dat zich aanpast aan zijn omgeving.  Wijzelf zien ons ook als een dynamisch team dat het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen op de eerste plaats zet.

Wij bieden een eigentijdse, veilige en warme schoolomgeving met een doordacht, gezond en toekomstgericht beleid, waar respect voor elkaar centraal staat.

Samen willen we bouwen aan een vrolijk, creatief, kleurrijk en ontdekkend schoolklimaat waar iedereen zich goed voelt. Hiervoor is inspraak, communicatie en samenwerken essentieel.

Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich op maat en op eigen tempo te ontwikkelen.  Hierdoor zetten we sterk in op differentiatie,  zelfstandig en actief leren. We voorzien de nodige hulpmiddelen en aanpassingen opdat elk kind zich kan ontwikkelen.

We hechten enorm belang aan een brede beeldvormingZowel in de kleuter-als de lagere school vinden we een vlotte wisselwerking tussen leerkrachten, zorgcoördinator, directie, ouders, CLB en externen noodzakelijk.

 Pedagogisch project