Visie

We werken elke dag met hart en ziel aan onze visie.

visie de kameleon

De Kameleon is een dynamisch dier dat zich aanpast aan zijn omgeving.

Wijzelf zien ons ook als een dynamisch team dat het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen op de eerste plaats zet.

Wij bieden een eigentijdseveilige en warme schoolomgeving met een doordacht, gezond en toekomstgericht beleid, waar respect voor elkaar centraal staat.

Samen willen we bouwen aan een vrolijk, creatief, kleurrijk en ontdekkend schoolklimaat waar iedereen zich goed voelt. Hiervoor is inspraak, communicatie en samenwerken essentieel.

Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich op maat en op eigen tempo te ontwikkelen.  Hierdoor zetten we sterk in op differentiatie,  zelfstandig en actief leren. We voorzien de nodige hulpmiddelen en aanpassingen opdat elk kind zich kan ontwikkelen.

We hechten enorm belang aan een brede beeldvorming.  Zowel in de kleuter-als de lagere school vinden we een vlotte wisselwerking tussen leerkrachten, zorgcoördinator, directie, ouders, CLB en externen noodzakelijk.

leren in de gang.

Wij hebben al in het vierde leerjaar Frans. Dat is goed: zo hebben we tijd om alles rustig te leren. Anders moet je alles op 2 jaar doen.

Vijfde leerjaar