Documenten

Ziekte
(attest Afwezigheid)

Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen.

Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind:
- 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
- in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)
Ook dit medisch attest van de dokter dient u zo snel mogelijk in.

Toestemming medicatiegebruik: (attest Medicatie op school)

De school zal onder geen beding op eigen verantwoordelijkheid en zonder voorafgaande toestemming van de ouders aan een kind medicijnen toedienen.

Indien leerlingen tijdens de schooluren medicatie moeten krijgen, vragen we een schriftelijk attest van de arts/apotheker met:

  • naam, dosering en toedieningswijze van het medicijn
  • handtekening en stempel van de arts/apotheker

Vraag bij het doktersbezoek, naast een eventueel afwezigheidsattest, dus eveneens een attest voor deze medicatie.
Dit geldt zeker voor levensbelangrijke medicatie (diabetes, astma, …) als voor gedragsregulerende medicatie.
Ondersteuning door verpleegkundigen of ouders kan hierbij gewenst of zelfs uitdrukkelijk gevraagd worden.

  • De leerkracht/school kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie conform de richtlijnen op het attest.

Nieuws uit de school