ICT

Wetend dat onze kinderen opgroeien in een kennis- en multimediamaatschappij en aansluitend bij onze schoolvisie zijn we overtuigd dat het gebruik maken van ICT (Informatie Communicatie Technologie) essentieel en niet meer weg te denken is in het onderwijs van nu.

ICT is een ideaal hulpmiddel om een krachtige leeromgeving te creëren waarbij het leren zelf centraal staat.
De leerlingen krijgen hierdoor de ruimte om in een enigszins gestructureerd kader zelfstandig te leren en exploreren, communicatieve en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

Opdat onze kinderen dagelijks in hun leerproces gebruik kunnen maken van ICT, is de school voorzien van:

  • digitale borden en klassen met toegang tot het internet.
  • desktop, laptops, iPads, digitale fototoestellen, beebots enz…
  • het gebruik van educatieve software:
    bordboeken en leerlingsoftware gekoppeld aan de methodes,
    digitale tools en programma’s
  • het gebruik van interactieve communicatie tools
kleuters op het scherm

Startend in de kleuterklassen krijgen onze kinderen de kans om ICT te gebruiken.

De accenten in de aangeboden activiteiten verschillen over de jaren heen.
Er zit een verticale lijn in de aangeboden activiteiten.

QRcodes gekoppeld aan instructiekaarten
Stop motion, filmpjes, strips maken
Gebruiken van interactieve communicatietools tijdens de lessen.
programmeren – computationeel denken start al van in de kleuterklassen: zonder materiaal (levende robot: kleuter voert stapsgewijs bevelen van andere kleuter uit) met beebots, apps op iPad en computer.

Digitale prentenboeken en liedjes beluisteren en bekijken is ook een leuke activiteit in de kleuterklas. Dit loopt door naar de eerste graad in de lagere school. In de hogere graden proberen ze o.a. zelf een verhaal te maken op de I-pad.

Bingel of andere educatieve websites worden ook gebruikt om de leerstof spelenderwijze te verwerken. Dit begint al in de kleuterklas.

digibord op de achtergrond

Nog andere motieven waarom we ICT moeten gebruiken

ICT kan goed gebruikt worden als differentiërend, remediërend en compenserend hulpmiddel.

Het aanbieden van ICT tijdens het leerproces verhoogt het leerplezier bij de kinderen.

Het regelmatig en geïntegreerd gebruik maken van ICT verhoogt ook het leerrendement.

Doelmatig en verantwoord leren omgaan met ICT en dit op een veilige manier.

De digitale kloof wordt verkleind (alle leerlingen maximale kansen geven om zich in de kennis- en informatiemaatschappij te ontplooien).

Nieuws uit de school