CLB & Zorg

Wat is een CLB?

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties een beroep kunnen doen voor hulp, informatie of begeleiding.

In het CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

clb brussel logo

Zij werken samen in een team om bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen.

Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen.
Het CLB kan de leerlingen begeleiden op 4 domeinen:

– het leren en studeren (tips naar ouders,…)
– de schoolloopbaan (vb. vragen rond studiekeuze, studierichtingen,…)
– de preventieve gezondheidszorg (vb. vacciniaties, medische onderzoeken,…)
– de sociaal-emotionele-ontwikkeling (vb. voelt mijn kind zich goed in zijn vel,…)

Nieuws uit de school