Lesuren

Tijd
Ma-di-do-vrij
08:25 tot 10:05
Lesuren
10:05 tot 10:20
Speeltijd
10:20 tot 12:00
Lesuren
12:00 tot 13:15
Speeltijd
13:!5 tot 14:05
Lesuren
!4:05 tot 14:20
Speeltijd
14:20 tot 15:10
Lesuren
Tijd
Woensdag
08:25 tot 10:05
Lesuren
10:05 tot 10:20
Speeltijd
10:20 tot 12:00
Lesuren

Er is een kwartier opvang voor en na de schooluren, door de leerkrachten.
Stekelbees verzorgt de voor- en naschoolse opvang.

Nieuws