STE(A)M lessen

kameleon icon

Vanaf de 2 de kleuterklas tot en met het 6 de leerjaren hebben we een doorgaande lijn rond wetenschap en techniek.

We creëren in een rijke uitdagende en veilige leeromgeving techniekactiviteiten waarbij de kinderen actief bezig zijn. Hierbij doen we beroep op probleemoplossende vaardigheden, het creatief denken en het innoverend vermogen van de leerlingen. 

De aandacht wordt gevestigd op het doelgericht, planmatig, adequaat werken met mogelijkheden tot reflectie. 

We zetten in op het onderzoekend en ontwerpend leren. We leren door te doen en zelf te ervaren. Ook op schoolniveau zetten we vanaf dit schooljaar een aantal projecten op o.a. lego league, professor Stem, opleidingen Brightlab…

Nog vragen?

Contacteer ons team gerust en we maken snel tijd om je te helpen.

Nieuws uit de school